MalgeniZmaj, protiv prolećnog mraza!

Cena na poziv

4830

Broj oglasa

Oglas

EFIKASAN, EKONOMIČAN, POUZDAN

Zaštitite voćnjak i vinograd od prolećnog mraza uz pomoć MaglenogZmaja.

MaglenogZmaja su razvili tako da zaštiti vinograde i voćnjake od radiacijskih mrazeva (prolećnog mraza)  koja sačinjava 85% svih mrazeva, šta više uspešno se pokazao kod kasnih zimskih mrazeva. Jedan MagleniZmaj može obezbediti zaštitu do 10ha, uz minimalne troškove rada i održavanja.

Nakon zapaljenja ogreva u komori za sagorevanje mašina proizvodi dim i toplotu koji se meša sa maglenom vodom i razlaže se po plantaži u vidu maglenog jorgana. Topli vazduh štiti od mraza, dok gusti dim ne da da toplota zemlje „pobegne“. Oblak dima štiti i sprečava emitovanje toplote čime ublažava hlađenje prizemnih slojeva vazduha.
Efekti mašine:

Nastali dim i vodena para se širi u plantaži, koja izolira zaštićeno područje i zadržava toplotu koja se emituje sa Zemljine površine u obliku infracrvenog zračenja.
Kruži vazduh, olakšavajuće mešanje gornjeg toplog i donjeg hladnog sloja vazduha.
Stvara toplotu sagorevanjem goriva, čime se povećava temperatura okolnog vazduha.
Širok spektar goriva

Bilo koje gorivo na biomasu (koje se ne zbija) sa odgovarajućom kalorijskom vrednošću koje se stvara kao nusproizvod u poljoprivrednoj ili voćarskoj proizvodnji i koje nije kvalifikovano kao opasan otpad, može se koristiti za rad mašine.

Država / Grad

  • Država Srbija
Open on Google Maps
  • Broj oglasa 4830
  • Cena Cena na poziv
  • Kategorija oglasa Poljoprivredne mašine

Kontakt podaci oglašivača

Ime oglašivača: Dolinametaldoo

0628708871
dolinametaldoo@gmail.com

Sve za poljoprivredu