Listego Herbicid 1/1

6,500 / RSD

3608

Broj oglasa

Oglas

Isključivo u Clearfield hibridima suncokreta Aktivna Materija: Imazamoks 40 g/l Formulacija: SL Mehanizam delovanja: Inhibira aktivnost enzima acetolaktatsintetaze-acetohidroksiacidsintaze (ALS ili AHAS) Spektar delovanja: Jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi

Država / Grad

Grad Zrenjanin
  • Država Srbija
Open on Google Maps
  • Broj oglasa 3608
  • Cena 6,500 / RSD
  • Kategorija oglasa Ostalo

Kontakt podaci oglašivača

Ime oglašivača: Princv

0641210168

Sve za poljoprivredu